Chào mừng đến với website Hội Nông Dân Việt Nam tỉnh Quảng Nam!

Trang nhất

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5

Hiệu quả từ cánh đồng kỹ thuật

Hiệu quả từ cánh đồng kỹ thuật

Vụ đông xuân 2015 - 2016, huyện Núi Thành triển khai thành công mô hình cánh đồng kỹ thuật hướng đến...

Đã mắt với những cánh đồng mới

Đã mắt với những cánh đồng mới

Những năm gần đây, nhờ triển khai chủ trương dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp để làm cánh đồng mẫu...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự; quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo ph...

Thuốc quý từ củ cải

Cải củ là loại rau thông dụng phổ biến của nhiều vùng miền, có thể phối hợp với nhiều thực phẩm khác...

CÁCH TỰ LÀM GIÁ ĐỖ TẠI NHÀ

CÁCH TỰ LÀM GIÁ ĐỖ TẠI NHÀ

Chọn nguyên liệu là đậu xanh ta, hạt nhỏ, chắc. Trung bình 1- 1,5kg đỗ sẽ cho 10 - 13kg giá. Mỗi lầ...