Bà Trần Thị Phi Yến, Phó giám đốc Hợp tác xã dịch vụ sản x...